Personvern og markedsføring

A. INTRODUKSJON

For å kunne yte tjenesten Kubert, vil LagerLager AS innhente og lagre kontaktinformasjon og andre personlige opplysninger om alle brukere av tjenesten. Alle persondata behandles iht. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) fra 2000. Personopplysningene behandles av: Lagerlager AS Kirkegårdsgata 12, 0558 Oslo Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos daglig leder i LagerLager AS.

B. FORMÅL

Alle brukere må registrere en profil for å kunne bruke tjenesten. Brukeren kan være en person eller en juridisk person. Per januar 2018 bruker man personlig Facebookkonto som innlogging, men bedriftsprofiler (identifisering vha. epostadresser og passord) vil bli innført senere. Informasjonen fra brukere vil bli brukt av Kubert for å utføre tjenesten og til å vedlikeholde og utvikle forholdet til brukeren. Kontaktinformasjon og informasjonsflyt mellom bruker og Kubert er essensielt for tjenesten. Informasjonen må derfor i en viss utstrekning identifisere brukeren. Kubert kan kontakte brukeren på registrerte kontaktinformasjon for å kommunisere rundt tjenesten, produktnyheter hos Kubert eller andre relevante forhold som anses nyttig for brukeren å vite.

C. DATAKATEGORIER

Når du registreres som bruker, trenger vi følgende informasjon:

  • Navn
  • Adresse hvor esker skal leveres, ferdigpakkede esker skal hentes og esker skal returneres.
  • Mobiltelefonnummer
  • Epost du bruker ofte

I tillegg bes bruker om å legge igjen relevant informasjon til transportør i forbindelse med henting eller levering av esker.

E. DATASIKKERHET

Personlige opplysninger vil aldri utleveres tredjeparter, med mindre ett av følgende inntreffer:

  • Brukeren gir sitt skriftlige forhåndssamtykke;
  • Kubert er pålagt å utlevere opplysningene som et resultat av lovkrav eller fra domstoler myndigheter;
  • Dersom Kubert kjøpes av annen virksomhet eller kjøper annen virksomhet vil det være nødvendig å utlevere kontaktinformasjon for å kunne oppdatere brukere om eventuelle endringer

D. DATAKILDER

Vi samler inn opplysninger fra ulike kilder:

  1. Opplysninger brukeren legger igjen i mobilapplikasjonen
  2. Fra Facebookprofilen til brukeren henter vi data som navn, epost og telefonnummer
  3. Gjennom adferd på nettside og i mobilapplikasjon

Brukeren gir med dette tillatelse til bruk og lagring av disse data for bruk i levering av tjenesten.

Data vil også på et aggregert nivå brukes til å skreddersy markedsføring. Som kunde vil du også motta informasjon fra selskapet om produktnyheter, selskapsnyheter eller annen relevant informasjon om tjenesten.